Tag: Negative Role as Vasudev

Television
Pratik Parihar is seen in a Negative Role as Vasudev in Star Bharat’s Radha Krishn

Pratik Parihar is seen in a Negative Role as Vasudev in...

Pratik Parihar as Vasudev in Star Bharat’s Radha Krishn Mumbai, July 12: Star Bharat’s...